Nyhedsbrev december 2021: Aarhus Jiu-Jitsu sæsonafslutning og opstart og lidt andre ting

Hej

Please find the English version below the Danish gibberish.

Det har været en rigtig god sæson, vi har haft siden sommeren og til nu. Vores medlemstal er blevet firedoblet (ja, vi har fire gange så mange indmeldte medlemmer nu som i august).
Det er vi både rigtig glade for og superstolte af. Efter nedlukning, udendørs træning og alle de andre ting, vi har været ude for i de sidste par år, var det langt fra sikkert, at vi kunne bygge en træning op igen.
Det er så lykkedes ved fælles indsats. Så tak til alle vores medlemmer.
At vi så her i slutningen af året godt kunne tænke os at se lidt flere af medlemmerne på måtten, er så en anden sag. Det kommer vi nok tilbage til at se i januar.

Vi ønsker at alle vores deltagere kan træne så sikkert som muligt. Det gælder både for selve træningens indhold og at vi naturligvis også har et øje på udviklingen i omverdenen.
Det betyder nu, at vi som forening har valgt, at alle skal have gyldigt coronapas til hver træning. Du finder meget mere om corona pas på https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
Hvis du ikke er færdigvaccineret, betyder det, at du skal sørge for at være enten PCR eller "lyntestet" inden træning.

Den planlagte graduering i december har vi af praktiske årsager valgt at flytte til januar.
Der skal være ekstern dommer med, som vi er i gang med at aftale endelig dato med. Der kommer information om endelig dato i januar snarest muligt.

Det kan ikke skjules, at vi er ramt af vinter og dermed også snart jul og nytår.
Vi holder juleferie og har sidste træning før jul torsdag den 16. december.
Opstart i det nye år er tirsdag den 4. januar.

Med en solid støtte fra Danmarks Idrætsforbund har vi fået mulighed for at købe en masse nyt udstyr til træningen. Det er bestilt og kommer med stor sandsynlighed inden vi går på juleferie.
Det er attrap våben, knive og stave, fokuspuder, slagpuder, låne gier til dem, der kommer og prøver, gennembrydnings brædder (genbrugelige) og hjelme.
Alt sammen så vi kan sætte lidt mere kulør på træningen med lidt flere udfordringer. Det kommer der mere om på måtten under træningen.

Vi ses på måtten.

It has been a very good season since summer and up till now. Our number of members have quadrupled since august.
We are both very happy and proud about it. After the lockdown, outdoor training and all the other stuff, that we have had to survive over the last couple of years, we were absolutely not certain, that we could build a training again.
We have succeeded by a joint effort. Therefore a thank you to all our members.
That we here at the end of the year would like to see some more of the members on the mats is a different story. We expect to see increased inflow in January.

We wish that all our members can train as safely as possible. That off course goes for the training content and we also look to the outside world and the developments there.
This means, that we as a club have decided, that everybody must have a valid coronapas for every training. Find more information about coronapas on https://en.coronasmitte.dk/corona-passport
If you have not finalized your vaccinations, this means, that you must be tested either with PCR or “lyntest” before training.

We have decided to move the graduation planned for December to January.
There must be an external judge, that we are making the last arrangements with. More information about the date in January will come as soon as possible.

It is not possible to hide, that we are now in winter and x-mas and new year is approaching.
We have a short x-mas break and the last training this year will be Thursday December 16th. 
The first training in the new year will be Tuesday January 4th.

We have received a major grant from Danmarks Idrætsforbund, so we are able to buy a lot of new training gear. This have been ordered, but not yet arrived. We expect to see it before x-mas.
It is training weapons, knifes and sticks, pads, small and large, gi’s for new members for trial period, plastic breaking boards (reuseable) and helmets.
All things to put some more color into the training with some more challenges. You will learn a lot more about this on the mats.

See you on the mats.

--
Med sportslig hilsen / With sporty regards

Peter og Simon
Aarhus Jiu-Jitsu og Selvforsvar